/

Welkom!

De Peuterhof en De Oversteek zijn trots u mee te kunnen delen dat we vanaf het nieuwe schooljaar samen vorm gaan geven aan Speelleercentrum De Oversteek. Onder één dak, één bestuur, als één team en met één visie bieden wij straks peuterwerk, kinderopvang (0-4 jaar), buitenschoolse opvang (BSO) en onderwijs aan. Een plek dus waar kinderen in een leerrijke omgeving kunnen spelen en in een speelrijke omgeving kunnen leren.

In de meivakantie starten we met een interne verbouwing om de diverse ruimtes in De Oversteek geschikt te maken voor het huisvesten van BSO, peuterwerk en kinderdagverblijf. Naast het vertrouwde peuterwerk door Peuterhof start in het gebouw van De Oversteek vanaf het nieuwe schooljaar ook kinderopvang (0-4 jaar) èn buitenschoolse opvang (BSO). 

Na de meivakantie ontvangt u van ons meer informatie over het precieze aanbod dat u vanaf het nieuwe schooljaar (20 augustus 2018) in Speelleercentrum De Oversteek kunt afnemen en hoort u ook op welke manier u uw kind hiervoor kunt aanmelden.
OUDERS - Aanmelden