/

Welkom!

Welkom op Speelleercentrum De Oversteek, 
een veilige omgeving waar kinderen van 0-13 jaar met veel plezier spelen en leren!
Vanuit een doorgaande lijn in Opvang en Onderwijs, waarbij creativiteit, veiligheid, passie, samenwerken en autonomie onze kernwaardes vormen, realiseren we een kansrijke leeromgeving voor uw kind.

Op Speelleercentrum De Oversteek wordt in samenspraak met u voor een groot deel de basis gelegd voor een goede opvoeding en een degelijke voorbereiding op succesvol vervolgonderwijs, zoveel mogelijk afgestemd op de mogelijkheden van uw kind. 

Kinderen leren bij ons hoe ze hun talenten in kunnen zetten om een doel te bereiken, hoe ze zelf informatie kunnen vinden en plezier kunnen beleven aan het leren van nieuwe vaardigheden en zienswijzen en aan het opdoen van nieuwe kennis. Ook leren we kinderen om creatieve oplossingen te bedenken voor problemen die ze tegenkomen. Al doende ontwikkelen ze op deze manier zelfvertrouwen en een positief zelfbeeld, waardoor ze met vertrouwen en opgeheven hoofd de toekomst in kunnen. 

Wij zijn trots op onze leerlingen, gaan plezierig met ze om en verlangen tegelijkertijd ook rust, orde en discipline, zodat het fijn spelen en leren is op De Oversteek en we met inzet van iedereen tot goede resultaten komen!

U bent van harte welkom om eens een kijkje te komen nemen!